Rozkład na rozwój kariery zawodowej

Interpretacja kart Tarota – r ozkład na rozwój kariery zawodowej Dla: (imię, p…

Rozkład dla bliźniaczych płomieni nr 2

Interpretacja kart Tarota – rozkład dla bliźniaczych płomieni II Dla: (imię, p…

Rozkład na powtarzające się doświadczenia życiowe

Interpretacja kart Tarota – rozkład na  powtarzające się doświadczenia życiowe,…

Rozkład na traumę

Interpretacja kart Tarota – rozkład na traumę (z tego, lub poprzednich wcieleń)…

Rozkład na oczyszczenie duszy

Interpretacja kart Tarota – rozkład na oczyszczenie duszy (stan obecny) Dla: (…

Rozkład na szerszą perspektywę

Interpretacja kart Tarota – rozkład na zobaczenie szerszej perspektywy swojego …

Rozkład na pracę z żywiołami

Interpretacja kart Tarota – rozkład na pracę z żywiołami* Dla: (imię, przykład…

Rozkład na pozbycie się starej energii

Interpretacja kart Tarota – rozkład na pozbycie się starej energii* Dla: (imię…

Wczytaj więcej postów Nie znaleziono wyników